‘It wie op in simmerjûn’ útferkocht!

De foarstelling ‘It wie op in simmerjûn’ dy’t op 8 maart 2019 yn Grou spilet, is útferkocht! De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy’t plannen meitsje foar de rest fan har libben. Yn ‘It wie op in simmerjûn’ wurde sawol it âlde as it jonge stel spile troch Joke Tjalsma en Jan Arendz. De premjêre wie op 16 jannewaris en hie in geweldige resinsje. Gjin wûnder dat der in soad belangstelling kaam. It stik is skreaun troch Bouke Oldenhof en stiet ûnder rezjy fan Jos Thie. It is yn Grou te sjen op 8 maart om 20.00 oere by OSG Sevenwolden.

Foar de folsleine spyllist fan ‘It wie op in simmerjûn’ sjoch hjir.