Rjochtstreeks út Grou (RUG) – Freark Smink

It bekende praatprogramma RUG komt ek begjin 2024 werom by de Krite. Freark Smink sil yn Rjochtstreeks Út Grou op snein 7 jannewaris 2024 wer trije gesellige gasten ûntfange en it himd fan it liif freegje.

Wa binne dy gasten? Dat heare jim letter, mar ek dit jier sil it fêst wer in boeiende moarn opleverje.

Oare foarstellings