Tryater/Theater Wittermans Producties – Heit en Soan – GIET NET TROCH.

Joop en Mads Wittermans spilen 20 jier lyn Vader en zoon bij Theater van het Oosten. Sân skriuwers skreaunen yn alle frijheid sênen fan it tema ‘heit en soan’.

Yn dy toernee ûntstie it idee om yn in fiere takomst – as de soan tsjin de midlifekrisis oansjocht en heit yn it âldereinhûs lak hat oan rigels en de maatskippij – op ’e nij in toanielstik te meitsjen op dizze wize. Dy tiid is no oanbrutsen!

Vader en zoon is foar it grutste part Nederlânsktalich mei sa no en dan Frysk.

Tekst: Bouke Oldenhof, Tom de Ket, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman
Spul: Joop Wittermans, Mads Wittermans
Einregy: Liesbeth Coltof
Foarmjouwing: Caroline van de Meent

Oare foarstellings